Yürüttüğümüz hizmet ve faaliyetler sırasında, çevreye, insanlara ve diğer canlılara olumsuz etkilerin olmaması için faaliyetlerimizin çevre etkilerine uygunluğunu aşağıdaki önemlere göre devam ettirmekteyiz;

-   Kirlenmenin önlenmesini, çevre etkileşiminin sürekli iyileştirilerek geliştirilmesini

-     Çevre ile ilgili mevzuat ve idari düzenlemelere uyulmasını

-    Çevre amaç ve hedeflerini saptayarak gözden geçirilmesini

-       Belgeye bağlanmasını,

-     Uygulanmasını yaşatılmasını, Tedarikçilerine ve müşterilerimize taahhüt etmekteyiz ve çalışanlarımızı bu doğrultuda eğitmekteyiz.