Son çeyrek asırda, günlük hayatta kullandığımız elektronik aletlerdeki hızlı gelişme, ekonomik büyümeye, teknolojinin sürekli gelişmesine ve her şeyden önemlisi hayat standartlarımızda bir artışa neden oldu. Fakat bu elektronik aletlere olan bağımlılığımız, yeni bir çevre tehlikesini de beraberinde getirmektedir.

 

Bu tehlike, elektronik atıklardır. Elektronik atıklar ya da kısaca E-atıklar, kullanım ömrünü tamamlamış tüm elektrikli ve elektronik aletlere verilen genel bir addır. Bu tanımlama içine bilgisayarlar, televizyonlar, monitörler, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, vcr, müzik setleri, fotokopi makineleri gibi pille ya da elektrikle çalışan tüm aletler girmektedir. Günümüzde, e-atıklar tüm dünyada en hızlı artan atık bölümünü oluşturmaktadır. Avrupa’da yeni yapılan bir araştırmaya göre e-atıkların artış hızı, kentsel atıkların yaklaşık üç katı düzeyindedir. Maalesef bu araştırma, toplam e-atıkların yüzde yetmiş beşinin hala halkın evlerinde ve depolarında olduğu gerçeğini dikkate almamıştır.