Doğal Kaynakları Korur: E-atık geri dönüşümü, ömrünü tamamlamış elektronik eşyalardan değerli malzemelerin geri kazanılarak, yeni ürünlerde kullanılmalarını sağlar. Böylece, enerji tasarrufu sağlanır, çevre kirliliğinin önüne geçilir, sera gazı emisyonları azalır ve doğal kaynaklar korunur.

E-atıklar birçok zararlı maddeyi içerir. Toplam atıklardaki payları yüzde 2-3 civarında olmasına rağmen, atıkların içerisindeki zararlı maddelerin yüzde yetmişe yakını e-atıklardan gelmektedir. Çevremizde hiçbir eşyada bir araya gelemeyecek onlarca element, elektronik eşyaların içinde bulunur.

Son çeyrek asırda, günlük hayatta kullandığımız elektronik aletlerdeki hızlı gelişme, ekonomik büyümeye, teknolojinin sürekli gelişmesine ve her şeyden önemlisi hayat standartlarımızda bir artışa neden oldu. Fakat bu elektronik aletlere olan bağımlılığımız, yeni bir çevre tehlikesini de beraberinde getirmektedir.

Dünyada yılda ortaya çıkan e-atık toplamının yaklaşık 50 milyon ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. Amerika ve Çin e-atık yaratmakta diğer ülkelere göre çok önde gitmektedir. Daha 10 yıl önce Çin nüfusunun sadece yüzde birinin bilgisayar sahibi olduğu düşünülürse, e-atıkların ne kadar hızlı arttığı konusunda fikir sahibi olunabilir. Sadece Amerikan hükümeti haftada 10,000 adet monitörü elden çıkarmaktadır.